Planingforms planing Guid


Liten snabb hjälp för dig som har tankar på att fila in the groov på dina mallar

Top

Deep:   
Top slope deep:   
Top slope width:   
ID " Deep Widh Diff width Diff deep

Butt

Deep:   
Butt slope deep:  
Butt slope width:  
ID " Deep Widh Diff width Diff deep